วันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร