ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์